Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là bao nhiêu và các yếu tố ảnh hưởng

Bảng nhiệt độ nóng chảy của kim loại phổ biến và chính xác nhất hiện nay là gì? Tại sao phải xác định điểm nóng chảy của kim loại? Kim loại là một vật liệu quan trọng trong đời sống khi góp mặt trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại như công nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học, sản xuất,… Hãy cùng khám phá những thông tin cơ bản về vật chất này trong bài viết dưới đây của Thu mua phế liệu Thịnh Phát nhé. 

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Ví dụ, nhiệt độ nóng chảy của kim loại được sử dụng để xác định nhiệt độ nung chảy trong quá trình luyện kim, hàn và đúc. Ngoài ra, nhiệt độ nóng chảy của kim loại cũng được sử dụng để xác định độ tinh khiết của kim loại và áp suất.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nhiệt độ nóng chảy của kim loại. Chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại và các ứng dụng của nhiệt độ nóng chảy của kim loại trong công nghiệp.

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là gì?

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là gì

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là nhiệt độ mà tại đó kim loại bắt đầu nóng chảy thành dạng lỏng. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại được đo bằng độ Celsius (°C) hoặc độ Fahrenheit (°F).

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại có thể thay đổi tùy thuộc vào loại kim loại. Ví dụ, vonfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số các kim loại, với nhiệt độ nóng chảy là 3.422 °C (6.192 °F). Chì có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong số các kim loại, với nhiệt độ nóng chảy là 327,46 °C (621,43 °F).

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tinh khiết của kim loại. Kim loại tinh khiết có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại không tinh khiết. Điều này là do kim loại tinh khiết có cấu trúc mạng tinh thể chặt chẽ hơn, do đó cần nhiều nhiệt hơn để phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử.

Áp suất cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại. Khi áp suất tăng lên, nhiệt độ nóng chảy của kim loại cũng tăng lên. Điều này là do áp suất làm tăng lực liên kết giữa các nguyên tử, do đó cần nhiều nhiệt hơn để phá vỡ các liên kết này.

Ý nghĩa của nhiệt độ nóng chảy của kim loại

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại có nhiều ý nghĩa quan trọng. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm:

 • Luyện kim: Nhiệt độ nóng chảy của kim loại được sử dụng để xác định nhiệt độ nung chảy trong quá trình luyện kim. Nhiệt độ nung chảy là nhiệt độ mà tại đó kim loại bắt đầu nóng chảy thành dạng lỏng. Việc xác định nhiệt độ nung chảy của kim loại là rất quan trọng để đảm bảo quá trình luyện kim diễn ra hiệu quả
 • Hàn: Nhiệt độ nóng chảy của kim loại được sử dụng để xác định nhiệt độ nung chảy trong quá trình hàn. Nhiệt độ nung chảy là nhiệt độ mà tại đó kim loại bắt đầu nóng chảy thành dạng lỏng, và nhiệt độ hàn là nhiệt độ mà tại đó kim loại được nung nóng đến trạng thái dẻo để có thể hàn. Việc xác định nhiệt độ hàn của kim loại là rất quan trọng để đảm bảo mối hàn bền chắc. 
 • Đúc: Nhiệt độ nóng chảy của kim loại được sử dụng để xác định nhiệt độ nung chảy trong quá trình đúc. Nhiệt độ nung chảy là nhiệt độ mà tại đó kim loại bắt đầu nóng chảy thành dạng lỏng, và nhiệt độ đúc là nhiệt độ mà tại đó kim loại được nung nóng đến trạng thái lỏng để có thể đúc. Việc xác định nhiệt độ đúc của kim loại là rất quan trọng để đảm bảo sản phẩm đúc có chất lượng tốt.

Ngoài ra, nhiệt độ nóng chảy của kim loại còn được sử dụng để xác định độ tinh khiết của kim loại và áp suất.

Nhiệt độ nóng chảy của một số kim loại phổ biến

Nhiệt độ nóng chảy của một số kim loại phổ biến

Dưới đây là bảng nhiệt độ nóng chảy của một số kim loại phổ biến:

Kim loại Nhiệt độ nóng chảy (°C) Nhiệt độ nóng chảy (°F)
Vonfram 3.422 6.192
Rhenium 3.180 5.752
Osmium 3.033 5.491
Tantalum 3.017 5.463
Molybdenum 2.617 4.743
Ruthenium 2.334 4.233
Rhodium 1.966 3.571
Iridium 1.895 3.443
Palladium 1.552 2.826
Bạc 961.78 1.763.2
Đồng 1.084.62 1.984.32
Vàng 1.064.43 1.948
Sắt 1.538 2.800
Nhôm 660.32 1.220.58
Chì 327.46 621.43

Như vậy, vonfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số các kim loại, với nhiệt độ nóng chảy là 3.422 °C (6.192 °F). Chì có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong số các kim loại, với nhiệt độ nóng chảy là 327,46 °C (621,43 °F).

Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại nhóm kim loại kiềm

Nhóm kim loại kiềm bao gồm các kim loại Li (liti), Na (natri), K (kali), Rb (rubidi), Cs (cesium), và Fr (francium). Các kim loại này có nhiệt độ nóng chảy thấp, từ 28,4 °C (83,1 °F) đối với liti đến 271 °C (520 °F) đối với francium.

Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại nhóm kim loại kiềm thổ

Nhóm kim loại kiềm thổ bao gồm các kim loại Be (beryli), Mg (magie), Ca (canxi), Sr (stronti), Ba (bari), và Ra (radium). Các kim loại này có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các kim loại nhóm kim loại kiềm, từ 937 °C (1.717 °F) đối với beryli đến 850 °C (1.562 °F) đối với radium.

Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại nhóm kim loại chuyển tiếp

Nhóm kim loại chuyển tiếp bao gồm các kim loại Sc (scandi), Ti (titan), V (vanadi), Cr (chromium), Mn (mangan), Fe (sắt), Co (coban), Ni (niken), Cu (đồng), Zn (kẽm), Ga (gali), Ge (germani), As (asen), Se (selen), Br (brom), Kr (krypton), Mo (molypden), W (vonfram), Re (rennium), Os (osmi), Ir (iriđi), Pt (platin), Au (vàng), Hg (thuỷ ngân), Tl (thali), Pb (chì), Bi (bismut), Po (poloni), At (astatine), Rn (radon). Các kim loại này có nhiệt độ nóng chảy rất đa dạng, từ 910 °C (1.670 °F) đối với scandi đến 3.422 °C (6.192 °F) đối với vonfram

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại

Liên kết hóa học

Liên kết hóa học là lực liên kết các nguyên tử trong tinh thể kim loại. Có hai loại liên kết hóa học chính trong kim loại: liên kết ion và liên kết kim loại.

 • Liên kết ion: Liên kết ion là liên kết giữa các ion mang điện tích trái dấu. Các kim loại có liên kết ion thường có nhiệt độ nóng chảy cao. Ví dụ, natri clorua (NaCl) có nhiệt độ nóng chảy là 801 °C (1.474 °F).
 • Liên kết kim loại: Liên kết kim loại là liên kết giữa các nguyên tử kim loại. Các kim loại có liên kết kim loại thường có nhiệt độ nóng chảy cao. Ví dụ, sắt (Fe) có nhiệt độ nóng chảy là 1.538 °C (2.800 °F).

Cấu trúc mạng tinh thể

Cấu trúc mạng tinh thể là cách sắp xếp các nguyên tử trong tinh thể kim loại. Các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể chặt chẽ hơn sẽ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lỏng lẻo hơn.

Có nhiều loại cấu trúc mạng tinh thể khác nhau, bao gồm:

 • Lập phương tâm mặt: Cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm mặt là cấu trúc mạng tinh thể phổ biến nhất trong các kim loại. Các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm mặt thường có nhiệt độ nóng chảy cao. Ví dụ, bạc (Ag) có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm mặt và có nhiệt độ nóng chảy là 961,78 °C (1.763,2 °F).
 • Lập phương tâm khối: Cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối là cấu trúc mạng tinh thể đơn giản hơn cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm mặt. Các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Ví dụ, đồng (Cu) có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối và có nhiệt độ nóng chảy là 1.084,62 °C (1.984,32 °F).
 • Hексагональная close packed (hcp): Cấu trúc mạng tinh thể hcp là cấu trúc mạng tinh thể có dạng lục giác. Các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể hcp thường có nhiệt độ nóng chảy cao. Ví dụ, nhôm (Al) có cấu trúc mạng tinh thể hcp và có nhiệt độ nóng chảy là 660,32 °C (1.220,58 °F).

Thành phần hóa học

Sự có mặt của các tạp chất trong kim loại có thể làm giảm nhiệt độ nóng chảy của kim loại. Các tạp chất có thể làm giảm độ chặt chẽ của cấu trúc mạng tinh thể, do đó làm giảm nhiệt độ nóng chảy của kim loại.

Ví dụ, thép là hợp kim của sắt với carbon. Carbon có thể làm giảm độ chặt chẽ của cấu trúc mạng tinh thể của sắt, do đó làm giảm nhiệt độ nóng chảy của sắt.

Ứng dụng của nhiệt độ nóng chảy của kim loại

Ứng dụng của nhiệt độ nóng chảy của kim loại

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, bao gồm:

Luyện kim

Trong quá trình luyện kim, kim loại được nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy để loại bỏ tạp chất và tạo ra hợp kim. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là một yếu tố quan trọng cần được xem xét trong quá trình luyện kim.

Ví dụ, nhiệt độ nóng chảy của sắt là 1.538 °C (2.800 °F). Để luyện kim sắt, cần nung nóng sắt đến nhiệt độ này. Nếu nhiệt độ nung nóng không đủ, sắt sẽ không nóng chảy hoàn toàn và sẽ còn lại tạp chất. Nếu nhiệt độ nung nóng quá cao, sắt sẽ bị cháy và mất chất lượng.

Hàn

Trong quá trình hàn, hai mảnh kim loại được nối với nhau bằng cách nung nóng chúng đến nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là một yếu tố quan trọng cần được xem xét trong quá trình hàn.

Ví dụ, nhiệt độ nóng chảy của thép là 1.538 °C (2.800 °F). Để hàn thép, cần nung nóng thép đến nhiệt độ này. Nếu nhiệt độ nung nóng không đủ, thép sẽ không nóng chảy hoàn toàn và mối hàn sẽ không chắc chắn. Nếu nhiệt độ nung nóng quá cao, thép sẽ bị cháy và mối hàn sẽ bị biến dạng.

Đúc

Trong quá trình đúc, kim loại nóng chảy được đổ vào khuôn để tạo ra một sản phẩm có hình dạng mong muốn. Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là một yếu tố quan trọng cần được xem xét trong quá trình đúc.

Ví dụ, nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 660 °C (1.220 °F). Để đúc nhôm, cần nung nóng nhôm đến nhiệt độ này. Nếu nhiệt độ nung nóng không đủ, nhôm sẽ không nóng chảy hoàn toàn và sản phẩm đúc sẽ không chắc chắn. Nếu nhiệt độ nung nóng quá cao, nhôm sẽ bị cháy và sản phẩm đúc sẽ bị biến dạng.

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại là một tính chất vật lý quan trọng của kim loại. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào loại kim loại và các yếu tố khác, chẳng hạn như độ tinh khiết của kim loại và áp suất.

Nhiệt độ nóng chảy của kim loại có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, chẳng hạn như luyện kim, hàn, đúc. Việc hiểu biết về nhiệt độ nóng chảy của kim loại là rất quan trọng để đảm bảo quá trình sản xuất kim loại diễn ra hiệu quả và an toàn. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về nhiệt độ nóng chảy của kim loại.

Hiện nay, Thu mua phế liệu Thịnh Phát vẫn luôn thu mua các sản phẩm phế liệu trên thị trường với mức giá trung bình cao hơn 30% so với mặt bằng chung. Chúng tôi nhận mua tất cả các loại phế liệu bất kể chủng loại, tình trạng và số lượng. Qua bài viết trên, quý khách đã có thêm hiểu biết về nhiệt độ nóng chảy của nhôm. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về bài viết hoặc muốn tìm hiểu thêm về bảng giá phế liệu của Thu mua phế liệu Thịnh Phát, quý khách vui lòng nhấc máy và liên hệ đến hotline hoặc các thông tin dưới đây. 

Thông tin liên hệ

Công ty thu mua phế liệu Thịnh Phát

 • Địa chỉ: 347 Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Quốc lộ 1A, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh Đồng Nai: 40 Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 12 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Chi nhánh Hà Nội: 68 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại liên hệ: 0988 922 622 – 0907 824 888
 • Email: Muaphelieu.88@gmail.com
Mời bạn đánh giá nội dung bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0988922622
Chat Zalo
Gọi điện