Hoa hồng dành cho người thiệu là bao nhiêu?

Hoa hồng tối thiểu là 6 triệu cho số lượng 500kg, 10 triệu cho 1 tấn, 20 triệu cho 5 tấn, 35 triệu cho 10 tấn phế liệu và 60 triệu cho 20 tấn phế liệu

This entry was posted in . Bookmark the permalink.