Danh mục thu mua

Thu mua nhựa phế liệu

Thu mua nhựa phế liệu giá cao trên toàn quốc, có đội xe tự bốc xếp, vận chuyển nhanh gọn, thanh toán một lần và có phần trăm hoa hồng cho người giới thiệu. Nhựa là một trong những vật dụng thiết yếu hằng ngày của mọi người, vì thế mà phế liệu nhựa thải […]